Resume Language

Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Zatrudnienie, Praca, Kadry i płace
Rodzaj treści
Video
Poziom
C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Gramatyka, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
C1-23
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Scenariusz lekcji angielskiego dla lekcji online o tytule "Resume Language".

Opis lekcji

Wyróżnij swoje CV! W tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jakiegoo słownictwa najlepiej użyć w swoim CV, aby zdobyć pracę. Lekcja zawiera wideo, które omawia najlepsze słowa do tego, aby opisać siebie i swoje doświadczenie zawodowe w CV. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć czasowniki frazowe oraz słownictwo związanym z tym tematem. Lekcja zawiera wiele interesujących ćwiczeń, które zostały opracowane dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Nauka najlepszego języka do użycia podczas pisania CV

  • Nauka i powtórka czasowników frazowych

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i użycie nowego słownictwa


Video

"CV to otwieracze drzwi. To twoje pierwsze wrażenie." Zastanów się nad wpływem słów, których używasz do opisania siebie i swojego doświadczenia zawodowego. W tym filmie znajdziesz przykłady efektywnych słów do użycia w CV oraz słów, których należy unikać. Chcesz poprawić swoje CV?

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

bottom line [noun]: the most important fact in a given situation
competency [noun]: the ability to do something successfully or efficiently
think outside of the box [idiom]: to think creatively and have new ideas instead of traditional and expected ones
thought leadership [noun]: the activity of influencing other people with your ideas and opinions, especially in business
move the needle [idiom]: to make a noticeable difference
in someone’s wheelhouse [idiom]: in one's area of interests or abilities
collaborate [verb]: to work with someone for a special purpose
sound off [phrasal verb]: to express opinions in a loud or forceful manner
no-no [noun]: something unsuitable or unacceptable
convey [verb]: to pass information to other people; to express thoughts or feelings
lingo [noun]: language containing slang or a jargon
get crafty [verb]: be creative
gig [noun]: a job
pay off [phrasal verb]: to yield good results; succeed
given [noun]: something certain to happen or to be
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...