Autocratic Leaders

Tom  - reviewer of the lesson plan   Tom | March 23, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Praca, Przywództwo, Kadry i płace
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1.B-16
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Pierwsza strona planu lekcji angielskiego na temat autokratycznego przywództwa

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat podejścia skoncentrowanego na szefie oraz zalety i wady takiego stylu. Lekcja ta zawiera film na temat autorytarnego stylu zarządzania. Uczniowie będą się uczyć i ćwiczyć słownictwa związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących aktywności dyskusyjnych oraz ćwiczenia opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat autorytarnego stylu zarządzania

  • Nauka i stosowanie nowego słownictwa w praktyce.


Video

Jaki jest najlepszy rodzaj stylu przywództwa w pracy lub w szkole? Czy to podejście autokratyczne czy demokratyczne? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o stylu przywództwa autokratycznym i zaletach oraz wadach tych podejść do przywództwa.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

my way or the highway [idiom]: said to assert the view that there is no alternative (apart from leaving) but to accept the speaker's opinions or policies
boss-centered management approach [noun phrase]: a type of leadership in which the manger has total authority to make decisions
autocratic [adjective]: relating to a ruler who has absolute power
assume [verb]: take or begin to have (power or responsibility)
centralize [verb]: concentrate (control of an activity or organization) under a single authority
democratic [adjective]: relating to the idea that all people should be treated equally
laissez-faire [adjective]: the policy of leaving things to take their own course, without interfering
sharp rise [collocation]: sudden growth or increase
morale [noun]: the confidence, enthusiasm, and discipline of a person or group at a particular time
customary [adjective]: according to the customs or usual practices associated with a particular society, place, or set of circumstances
subordinates [noun]: a person under the authority or control of another within an organization
establish [verb]: set up on a firm or permanent basis; put in place
high-power distance [noun phrase]: a situation where there are clear boundaries and roles, and inequality is accepted and expected among members
control-compliance relationship [noun phrase]: a situation in which when a person usually defers to the wishes of another, even if that's what they wish to do
shut down [verb]: to stop; to make ineffective
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...