911, What’s Your Emergency?

Stefanie Simmons - author of the lesson   Stefanie I May 06, 2023
Kategoria
Angielski ogólny, Darmowe lekcje, Lekcje na mówienie
Tematyka
Nagłe wypadki
Rodzaj treści
Audio
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Pronouns, Compound Relative Pronouns
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1-1
Czas trwania lekcji
30 minut
Ilustracja przedstawiająca uczniów uczących się, jak dzwonić na numer alarmowy 911 i praktykujących złożone zaimki względne oraz idiomów związanymi z tym tematem w lekcji angielskiego.

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie nauczą się, jak dzwonić na 911 oraz zidentyfikują możliwe powody wezwania pomocy w sytuacji awaryjnej. Uczniowie posłuchają rozmowy telefonicznej na 911 i omówią ważne rzeczy do zapamiętania i działania w nagłym wypadku. Uczniowie również poznają i będą ćwiczyć "compound relative pronouns", a także nauczą się i będą ćwiczyć słownictwo i idiomy związane z tym tematem. Zajęcia i arkusze zostały opracowane dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji  • Gramatyka: Uczniowie nauczą się używać złożonych zaimków względnych takich jak "whoever," "whatever," "wherever," "whenever," "whichever" i "however." Te zaimki pomogą im tworzyć złożone zdania stosowane w różnych sytuacjach awaryjnych.
  • Słuchanie: Uczący się będą także doskonalić umiejętności słuchania, koncentrując się na symulacji rozmowy alarmowej 911. Uczniowie nauczą się identyfikować kluczowe informacje i instrukcje, co jest kluczowe dla zrozumienia rzeczywistej komunikacji w sytuacjach awaryjnych.
  • Mówienie: Uczniowie będą uczestniczyć w ćwiczeniach z odgrywaniem ról, symulując rozmowy alarmowe, co zwiększy ich zdolność do jasnego i skutecznego komunikowania się w stresujących sytuacjach. Ta praktyka również wzmocni ich zrozumienie i użycie złożonych zaimków względnych w kontekście.
  • Słownictwo: Rozwój słownictwa będzie koncentrował się na terminach i idiomach związanych z sytuacjami awaryjnymi, takich jak "first responders," "unconscious" i "pulse check." Te terminy są niezbędne do omawiania i zrozumienia procedur awaryjnych.
  • Świadomość kulturowa: Uczniowie będą zgłębiać funkcje i znaczenie służb ratunkowych w różnych kulturach, w tym jak właściwie interakcjonować z operatorami alarmowymi i jakie informacje są kluczowe podczas rozmowy alarmowej.
  • Praca domowa: Zadania domowe będą obejmować ćwiczenia wzmacniające użycie złożonych zaimków względnych poprzez scenariusze awaryjne. Uczniowie będą uzupełniać zdania i dopasowywać zaimki do ich prawidłowego użycia, stosować tę wiedzę do opisu działań w scenariuszach awaryjnych oraz reflektować nad właściwymi krokami do podjęcia podczas hipotetycznych sytuacji awaryjnych, takich jak incydent w metrze.
Audio

Posłuchaj nagrania rozmowy na numer alarmowy 911 między operatorem a młodym mężczyzną przebywającym w parku podczas sytuacji awaryjnej. Młody mężczyzna może być zmuszony do wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u swojego przyjaciela, jeśli karetka nie zdąży na czas!

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

stop, drop, and roll [noun]: a simple fire safety technique taught to children, emergency personnel, and workers as part of health and safety training in North America and most other English-speaking countries
first aid kit [noun]: a set of materials and tools used for giving emergency treatment to a sick or injured person
first responder [noun]: a person (such as a police officer or an EMT) who is first to arrive at the scene of an accident or emergency to provide assistance
burglary [noun]: the act of breaking and entering a place to commit a crime
kidnapping [noun]: the illegal act of holding a person against their will, often including transportation
pepper spray [noun]: a type of disabling spray that causes irritation and blinding of the eyes, nose, throat, and skin
dead phone battery [noun]: a phone battery that has no more electricity
collapse [verb]: to fall abruptly and completely
unconscious [adjective]: not knowing or perceiving; not aware
pulse [noun]: a rhythmical beating, vibrating, or sounding caused by the heart
in safe hands [idiom]: means you are looked after by a reliable person, and there is no risk
on the line [idiom]: the act of speaking on the telephone
CPR [noun]: a medical treatment in which you breathe air into someone’s mouth and press on their chest to make them start breathing
Heimlich maneuver [noun]: a first aid procedure used to treat choking in which a person does chest thrusts to help clear the airway
hang on for dear life [idiom]: used when you are in a dangerous situation, and you need to grip something firmly, so you do not fall
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...