Be Creative!

Stefanie Simmons - reviewer of the lesson   Stefanie | January 03, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie
Tematyka
Praca, Kreatywność
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1.B-5
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Ilustracja przedstawiająca uczniów omawiających kreatywność w pracy i sposoby jej zwiększania, jednocześnie praktykujących słownictwo i idiomy związane z tematem na lekcji angielskiego.

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą dyskutować o kreatywności w pracy oraz sposobach jej wzmacniania. Lekcja zawiera film na temat kreatywności w miejscu pracy. Uczniowie będą się uczyć i ćwiczyć słownictwo oraz idiomy związane z "umysłem". Lekcja zawiera angażujące aktywności dyskusyjne oraz ćwiczenia przygotowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Dyskusja na temat kreatywności w pracy

  • Ćwiczenie umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i ćwiczenie nowego słownictwa i idiomów związanego z tematem


Video

Jak niektóre firmy próbują zachęcić pracowników do większej kreatywności? Niektórzy menedżerowie próbują zachęcać do ćwiczeń, rozmów z przyjaciółmi, słuchania muzyki, a nawet pracy w garażu. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak firma może poprawić kreatywność w miejscu pracy.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

get one’s creative juices flowing [idiom]: to inspire creativity and thought
creativity [noun]: the use of the imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work
DIY [noun]: do it yourself; the activity of doing art or decorating, building, and making repairs at home by oneself rather than employing a professional
micromanage [verb]: to control every part of an activity or company
feng shui [noun]: the Chinese art of designing a room, building, etc., in order to maximize the harmony and flow of chi of the environment, which is believed to bring good fortune
genius [noun]: someone or something that is especially intelligent or clever; a mastermind
scope [noun]: the extent of the area or subject matter that something deals with or to which it is relevant
stifling [adjective]: making one feel constrained or restricted
think outside the box [idiom]: to explore ideas that are creative and unusual and are not controlled by rules or tradition
disruptive [adjective]: unruly or disorderly
breakthrough [noun]: a sudden dramatic and important discovery or development
brainstorm [verb]: to produce an idea or way of solving a problem by holding a spontaneous group discussion
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...