Your Community

Rob - author of the lesson plan   Rob I November 17, 2021
Kategoria
Angielski ogólny
Tematyka
Ludzie
Rodzaj treści
Video
Poziom
C1 Advanced
Gramatyka
Verb Patterns
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
C1-15
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Scenariusz lekcji angielskiego dla lekcji online o tytule "Your Community".

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą omawiać różne aspekty lokalnej społeczności i rozważać możliwe ulepszenia, które mogłyby przyczynić się do jej poprawy. Lekcja ta zawiera wideo, które omawia miasto Memphis, jego historię i wpływ na społeczność. Uczniowie będą ćwiczyć "verb patterns" i rozwijać słownictwo związane z tym tematem. Lekcja obejmuje wiele interaktywnych ćwiczeń, które zostały opracowane zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży.

Cel lekcji


  • Poznawanie różnych aspektów lokalnej społeczności

  • Nauka i powtórzenie "verb patterns"

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i używanie nowego słownictwa


Video

Ludzie dorastają w różnych dzielnicach i w różny sposób. Trauma wynikająca z trudnych okresów życiowych jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i wpływa na wszystkich, którzy przychodzą po niej. Obejrzyj ten film o mieście Memphis i dowiedz się historii tego obszaru i jak kształtuje on swoich mieszkańców i społeczności.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

epicenter [noun]: the place that has the highest level of activity; the central point of something
sanitation worker [noun]: a person whose job is to empty people's trash cans and take the garbage away
upbringing [noun]: the treatment and instruction received by a child from its parents throughout its childhood
bullfrog [noun]: a giant North American frog making a loud, deep, rough noise
nickel [noun]: a coin worth five cents
trauma [noun]: long-lasting and severe emotional shock and pain caused by a highly upsetting experience
entrepreneur [noun]: someone attempting to make a profit by starting a company/business or by operating alone in the world of business, especially when there is some risk involved
adversity [noun]: a difficult or unlucky situation or event
locavore [noun]: someone who only buys locally produced goods from local businesses
sustainable [adjective]: able to be maintained or continued
principle [noun]: a moral rule or standard of good behavior
the projects  [noun]: a group of houses or apartments, usually provided by the government for families with low incomes
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...