Boss or Leader?

Theresa Dash - reviewer of the lesson   Tom I February 03, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Praca, Kadry i płace
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1.B-10
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Studenci omawiają role i cechy przywódcy podczas lekcji angielskiego online, z materiałem wideo wyjaśniającym różnicę między szefem a liderem.

Opis lekcji

Czy masz to, co potrzebne, by być liderem? W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat przywództwa oraz ról i cech lidera we współczesnym świecie. Lekcja zawiera film, który wyjaśnia różnicę między byciem szefem a liderem. Uczniowie będą uczyć się i ćwiczyć słownictwo związane z tematem. Lekcja zawiera angażujące aktywności dyskusyjne oraz ćwiczenia przygotowane dla dorosłych i nastolatków.


Cel lekcji


  • Ćwiczenie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat przywództwa

  • Nauka i ćwiczenie nowych słów związanych z tematem


Video

Czy pracujesz z szefem czy liderem? Czy on/ona wskazuje palcem czy wyciąga rękę? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o różnicy między szefem a liderem.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

call the shots [idiom]: to take the initiative in deciding how something should be done
leadership [noun]: the action of leading a group of people or an organization; guidance
burden [noun]: a heavy load or weight
visionary [noun]: a person with original ideas about what the future will or could be like
goal-setter [noun]: a person decides what you want to achieve or what you want someone else to achieve over a particular period
competent [adjective]: having the necessary ability, knowledge, or skill to do something successfully
decisive [adjective]: (of a person) having or showing the ability to make decisions quickly and effectively
newbie [noun]: an inexperienced newcomer to a particular activity
transparent [adjective]: having thoughts, feelings, or motives that are easily perceived
solicit [verb]: to ask for or try to obtain (something) from someone
model [verb]: to use (a system, procedure, etc.) as an example to follow or imitate
capacity [noun]: the ability to do something in particular
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...