Job Interview Fails

Tom  - reviewer of the lesson plan   Tom | November 29, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Angielski dla HR
Tematyka
Praca, Kadry i płace, Rekrutacja
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1.B-25
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Scenariusz lekcji języka angielskiego biznesoweg o tym, co zrobić, jeśli rozmowa kwalifikacyjna nie powiedzie się.

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą omawiać proces rekrutacji do pracy oraz cechy ważne u kandydata. Lekcja zawiera wideo o błędach, które można popełnić przed i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć słownictwo związanego z tym tematem. Lekcja zawiera wiele interesujących pytań do dyskusji i arkuszy pracy opracowanych dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Omawianie procesu rekrutacji do pracy i ważnych umiejętności

  • Nauka i praktyka nowego słownictwa związanego z tematem


Video

To jest decydujący argument! Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, czego unikać przed i podczas rozmowy o pracę. Jaki był powód twojej odmowy w procesie rekrutacji do pracy?

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

get off on the right foot [idiom]: make a good start at something, especially a task or relationship
hiring process [noun phrase]: the process of identifying, screening, interviewing, and selecting candidates for a job opening
adaptability [noun]: the quality of being able to adjust to new conditions
thinking on one’s feet [idiom]: react quickly, be mentally agile
fact-check [verb]: investigate (an issue) in order to verify the facts
deal-breaker [noun phrase]: a reason for rejecting someone or something
turn off [phrasal verb]: to cause to lose interest; to evoke a negative feeling in
pinpoint [verb]: to fix, determine, or identify with precision
move on [phrasal verb]: to go on to a different place, subject, activity, etc.
brush off [phrasal verb]: to dismiss and ignore (a person)
complacent [adjective]: showing smug or uncritical satisfaction with oneself or one's achievements; self-satisfied
laid-back [adjective]: relaxed and easy-going
lofty [adjective]: arrogant or disdainful
enthusiastic [adjective]: having or showing intense and eager enjoyment, interest, or approval
self-confident [adjective]: trusting in one's abilities, qualities, and judgment
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...