High School Graduation

Stefanie Simmons - reviewer of the lesson   Stefanie I May 06, 2022
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Edukacja
Rodzaj treści
Audio
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1-2
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Ilustracja przedstawiająca uczniów uczących się o tradycjach związanych z ukończeniem szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych i praktykujących idiomów związanych z tym tematem w lekcji angielskiego.

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie dowiedzą się o różnych aktywnościach i tradycjach, które mają miejsce w okresie matury w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie posłuchają przemówienia absolwenta liceum podczas ceremonii maturalnej i nauczą się oraz będą ćwiczyć słownictwo i idiomy związane z tym tematem. Aktywności lekcyjne i arkusze zostały opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Omawianie różnych aspektów matury w liceum

  • Nauka o różnych aktywnościach i tradycjach związanych z maturą

  • Ćwiczenie słownictwa i idiomów związanych z tematem

  • Rozwijać umiejętności mówienia


Audio

Posłuchaj nagrania audio przemówienia laurata wygłaszającego mowę podczas uroczystości zakończenia liceum. Czy absolwenci będą kontynuować naukę na studiach, rozpoczną pracę na pełny etat, czy może zaczną robić coś zupełnie innego? Dla absolwentów możliwości są nieograniczone.

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

class of [noun]: refers to the students graduating in a specific year
valedictorian [noun]: a student in North America who usually has the highest rank in a graduating class and delivers a speech at a graduation ceremony
graduation [noun]: the successful completion of a course of study at a school for which you receive a degree or diploma
the turning of the tassel [noun]: is a widely recognized tradition in which students move their tassels on their cap from the right to the left at graduation to signify the transition from student to graduate
cap and gown [noun]: a traditional outfit worn by graduates consisting of a hat and robe in school colors
diploma [noun]: a certificate awarded by an educational establishment to show that someone has successfully completed a course of study
tassel [noun]: loosely hanging threads or cords attached for decoration to a cap or other items
pass with flying colors [idiom]: means to pass something with a high score
drop out [phrasal verb]: means to stop attending school or some group or organization
alumni: the people who previously attended or graduated from a particular school, college, or university
put on one’s thinking cap [idiom]: to start thinking about what should be done
rite of passage [idiom]: a ceremony or ritual which occurs when an individual leaves one group to enter another to signify an important change
milestone [noun]: an important point in progress or development
daunting [adjective]: seeming difficult to deal with; intimidating
social norm [noun]: are the unwritten rules of beliefs, attitudes, and behaviors that are considered acceptable in a particular social group or culture
play hooky [idiom]: an American saying that means to not go to school when you should
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...