Overcoming Obstacles

Tom  - reviewer of the lesson plan   Tom | May 23, 2023
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Wybory życiowe, Problemy
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1-8
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Pierwsza strona planu lekcji angielskiego na temat radzenia sobie z przeszkodami

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat pokonywania przeszkód. Lekcja ta zawiera film prezentujący strategie, jakie kobieta stosuje, aby rozwiązać swoje problemy. Uczniowie będą się uczyć i ćwiczyć słownictwa związanego z tematem oraz rozmawiać o typowych sytuacjach, z jakimi ludzie się spotykają oraz możliwych rozwiązaniach. Lekcja zawiera wiele angażujących aktywności dyskusyjnych oraz ćwiczenia opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat pokonywania przeszkód

  • Nauka i ćwiczenie nowego słownictwa związanego z tematem.


Video

Czy przeszkody cię przerażają? Czy nauczyłeś się czegoś na swoich błędach? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o niektórych taktykach, których każdy może użyć, aby pokonać trudne przeszkody.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

through thick or thin [idiom]: under all circumstances, no matter how difficult; through good and bad
hurdle [noun]: a problem or difficulty that must be overcome
obstacle [noun]: a thing that blocks one's way or prevents or hinders progress
impediment [noun]: barrier or obstruction in doing something
stumbling block [noun]: a circumstance that causes difficulty or hesitation; obstacle
hardship [noun]: severe suffering or deprivation
hindrance [noun]: a thing that provides resistance, delay, or obstruction to something or someone
computer illiteracy [noun]: a situation in which an adult does not master the digital tools that allow him/her to access information, process it and act independently in his/her daily life
inquisitiveness [noun]: tending to inquire or investigate; asking many questions
paralyzed [adjective]: unable to think or act normally, especially through panic or fear
introspective [adjective]: characterized by or given to introspection; inward-looking or self-examining
hinder [verb]: make it difficult for (someone) to do something or for (something) to happen
hamper [verb]: hinder or impede the movement or progress of
surmount [verb]: overcome (a difficulty or obstacle); conquer
tackle [verb]: make determined efforts to deal with (a problem or difficult task)
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...