Cheap or Frugal?

Theresa Dash - reviewer of the lesson   Theresa I February 13, 2023
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Pieniądze
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1-7
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Plan lekcji i Ilustracja z wyjaśnieniem różnicy pomiędzy cheap i frugal

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą dyskutować o pieniądzach i nawykach wydawania pieniędzy. Będą rozmawiać o czynnikach, które mogą wpłynąć na decyzję kupującego w pewnych sytuacjach. Lekcja zawiera film, który wyjaśnia różnicę między byciem oszczędnym a skąpym. Uczniowie będą uczyć się i ćwiczyć słownictwo oraz idiomy związane z tematem. Lekcja zawiera angażujące aktywności dyskusyjne oraz ćwiczenia przygotowane dla dorosłych i nastolatków.


Cel lekcji


  • Ćwiczenie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat wydawania pieniędzy

  • Nauka i ćwiczenie nowych słów związanych z tematem


Video

<Czy bycie skąpym i oszczędnym to to samo? Czy szukasz zniżek i promocji na wszystko, co kupujesz? Obejrzyj ten film, aby zrozumieć różnice w zachowaniach zakupowych między osobą skąpą a osobą oszczędną.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

make it rain [idiom]: to freely give out cash or other items or make a lot of money
money can’t buy happiness [idiom]: true happiness comes from within, not from things that can be bought
money doesn’t grow on trees [idiom]: said to warn someone to be careful how much money they spend, because there is only a limited amount
the best things in life are free [idiom]: the most valuable things don't cost any money
a fool and his money are soon parted [idiom]: a foolish person spends money carelessly and will soon be penniless
frugal [adjective]: sparing or economical about money or food; being careful with what one spends their money on
cheap [adjective]: inexpensive, poor-quality, or economical
tight-fisted [adjective]: not willing to spend or give much money; stingy
break the bank [idiom]: to be very expensive and causes you lose too much money
a thin line [idiom]: a very small difference between two things that may seem different
save for a rainy day [idiom]: to save money for a time when it might be needed, especially in a bad or dire situation like an emergency
pay in full [phrasal verb]: to pay all of the money owed (for a bill or debt)
pay in installments [phrasal verb]: to pay for purchases over time by dividing the purchase amount into smaller equal payments
buy on impulse [phrasal verb]: to suddenly and immediately purchase a product without any previous plan or intention
prohibitive cost [noun phrase]: a price or something that most people cannot afford because it is too expensive or costly
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...