Diet Cheat Days

Tom  - reviewer of the lesson plan   Tom | December 28, 2023
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Kłamstwa, Jedzenie, Przyzwyczajenia, Zdrowie
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1-13
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Opis planu lekcji języka angielskiego na temat zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych.

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych oraz sposobów na schudnięcie. Lekcja zawiera wideo na temat nowych badań nad dietą. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć słownictwo i idiomy związane z tematem. Lekcja obejmuje wiele ćwiczeń na mówienie oraz arkuszy pracy opracowanych dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Omawianie diety, nawyków żywieniowych i utraty wagi

  • Nauka i praktyka nowych terminów słownictwa


Video

Czy dni na oszukiwanie są kluczem do utraty wagi? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się prawdy o dietach i dnia na oszukiwanie. To dietetyczny „Catch-22”!

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

have one’s cake and eat it too [idiom]: to have or do two good things at the same time that are impossible to have or do at the same time
cheat day [noun phrase]: a day where someone intentionally increasing their caloric intake to give their body/mind a break from a restricted diet
cut down on [phrasal verb]: (of food) to eat or drink less of a particular thing, usually in order to improve your health
intake [noun]: an amount of food, air, or another substance taken into the body
catch-22 [noun]: an impossible, problematic, or unreasonable situation
indulgent [adjective]: lenient and permissive
starving [adjective]: suffering from extreme hunger
rejoice [verb]: feeling or showing great joy or delight
substitution [noun]: the thing used instead of another one
intermittent fasting [noun phrase]: an eating pattern that cycles between periods of not eating and eating
crash diet [noun]: a way of losing a lot of weight very quickly by limiting how much one eats
keep off [phrasal verb]: (of weight) to continue to weigh a lower amount than one formerly weighed; to not regain the weight that one has lost
indulge in something [phrasal verb]: to become involved in (something, especially something that is considered wrong or improper)
go cold turkey on something [idiom]: to stop suddenly and completely from an addictive substance or some other form of dependency
crave for something [phrasal verb]: to desire something strongly
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...