Body Language

Rob - author of the lesson plan   Rob February 07, 2024
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Przestępstwa, Język ciała
Rodzaj treści
Video
Poziom
C1 Advanced
Gramatyka
Adverbs
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
C1-16
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Scenariusz lekcji amerykańskiego angielskiego dla lekcji online o tytule "Body Language".

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą rozmawiać o języku ciała i komunikacji niewerbalnej. Lekcja ta zawiera wideo z byłym agentem FBI i ekspertem od języka ciała, który opowiada, jak jego wiedza pomogła mu złapać szpiega. Uczniowie będą ćwiczyć przysłówki i słownictwo związanego z tym tematem. Lekcja ta zawiera wiele angażujących ćwiczeń opracowanych dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Rozmawianie o języku ciała i komunikacji niewerbalnej 

  • Nauka i powtórka przysłówków

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i użycie nowego słownictwa


Video

Jeśli ktoś dotyka nosa lub kaszle, to znaczy, że kłamie? Obejrzyj ten film o byłym agencie FBI i ekspercie w zakresie mowy ciała, Joe Navarro, który omawia mowę ciała i wyjaśnia, jak jego wiedza pomogła mu złapać szpiega.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

nonverbals [noun]: gestures or facial expressions that nonverbally show how you feel about something
peephole [noun]: a small hole or opening in a wall or door through which you can see to the other side
sheer [adjective]: not mixed with anything else; pure
deception [noun]: the act of hiding the truth, especially if you want to get an advantage
tradecraft [noun]: the skills and methods used by someone doing a skilled job; the skills and techniques used by people whose jobs involve secret activities such as intelligence work and spying
neutralize [verb]: to stop something from having an effect or from working properly
sophisticated [adjective]: complex; not simple; made with great skill
soothe [verb]: to make someone less upset or angry; to cause someone or something to hurt less
stand out [phrasal verb]: to be more noticeable or easily seen
indicative [adjective]: being a sign or showing that something exists and is true
misconception [noun]: a wrong idea, mainly because it is based on a failure to understand a situation
empirically [adverb]: in a way that is based on what you experience or see rather than on theory
propel [verb]: to make something move forward or onward
lousy [adjective]: very bad
espionage [noun]: the practice of spying or using spies to obtain information about the plans and activities, especially of a foreign government or a competing company
hostile [adjective]: not friendly
stock [noun]: the stem of a plant or flower
mole [noun]: a person working within an organization, such as a government department, who secretly reports information about its enemy
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...