Recruitment Strategies

Theresa Dash - reviewer of the lesson   Theresa I April 04, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Zatrudnienie, Praca, Strategie, Kadry i płace, Rekrutacja
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1.B-18
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Scenariusz lekcji angielskiego na temat strategii rekrutacji

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat strategii rekrutacyjnych. Lekcja ta zawiera film o strategiach, które firmy mogą wdrożyć, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów. Uczniowie będą się uczyć i ćwiczyć słownictwa związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących aktywności dyskusyjnych oraz ćwiczenia opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat rekrutacji pracowniczej

  • Nauka i stosowanie nowego słownictwa w praktyce.


Video

Jak firmy mogą wyróżnić się na tle konkurencji na rynku pracy? Na co zwracają uwagę poszukujący pracy podczas składania podań o pracę? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o strategiach rekrutacji, które szybko przyciągają najlepszych kandydatów.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

move up in the world [idiom]: to become more wealthy, successful, etc.
recruitment [noun]: the overall process of interviewing candidates for jobs (either permanent or temporary) within an organization
promotion prospect [noun]: the chances or prospects an employee has for promotion or for gaining a better position
mission statement [noun]: an action-based statement that declares the purpose of an organization and how they serve their customers
prestige [noun]: widespread respect and admiration felt for someone or something on the basis of a perception of their achievements or quality
employer brand [noun]: the way in which organizations differentiate themselves in the labor market, enabling them to attract, recruit, retain and engage the right people
stand out [phrasal verb]: be obvious, better, and noticeable
exhibit [verb]: show or display
indicator [noun]: sign or signal
align with [phrasal verb]: agree with and support
draw out [phrasal verb]: last longer than necessary or usual
corporate culture [noun]: the values, beliefs, and behaviors that determine how a company's employees and management interact, perform, and handle business transactions
job security [noun]: the probability that an individual will keep their job
multiple [adjective]: having or involving several parts, elements, or members; many
perk [noun]: a benefit to which one is entitled because of one's job
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...