Climate Change

Rob - author of the lesson plan   Rob I August 30, 2020
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Klimat
Rodzaj treści
Video
Poziom
C1 Advanced
Gramatyka
Conditionals
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
C1-1
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Pierwsza strona planu lekcji angielskiego na temat zmian klimatycznych

Opis lekcji

W tej lekcji, uczniowie będą się uczyć o zmianach klimatycznych, energii odnawialnej i energii jądrowej. Lekcja zawiera film, który omawia sposoby radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi i możliwe korzyści z energii jądrowej. Uczniowie będą ćwiczyć tryb warunkowy zerowy, pierwszy i drugi oraz uczyć się słownictwa związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących pytań do dyskusyji oraz ćwiczenia opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Dyskutowanie o zmianach klimatycznych, energii odnawialnej i energii jądrowej

  • Nauka i przegląd okresu warunnkowego zero, pierwszego i drugiego

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i praktyczne stosowanie nowego słownictwa związanego z tematem


Video

Wideo omawia sposoby radzenia sobie z zmianami klimatycznymi i możliwe zalety energii jądrowej. Te kwestie są podejmowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA). IAEA to światowe międzyrządowe forum do współpracy naukowej i technicznej w dziedzinie energii jądrowej. Pracuje ona nad bezpiecznym, pewnym i pokojowym wykorzystaniem nauki i technologii jądrowej, przyczyniając się do międzynarodowego pokoju, bezpieczeństwa oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

carbon [noun] : a chemical substance that exists in an impure form as coal, gas, etc.; chemical element symbol C
hazardous [adjective] : dangerous, especially to people’s health or safety
nuclear energy [noun] : atomic energy; the energy released by reactions within atomic nuclei, as in nuclear fission or fusion
pollution [noun] : harmful substances that make air, water, etc. dirty
acidification [noun]: the process by which the content of soil becomes more acidic
sustainable [adjective]: relating to a method of using a resource over a period of time without permanently damaging it
mitigate [verb]: to cause to become less hostile
thrive [verb]: to grow or develop
severe [adjective]: intense
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...