Growing Up

Rob - author of the lesson plan   Rob I August 30, 2020
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Etapy życia
Rodzaj treści
Treść
Poziom
C1 Advanced
Gramatyka
Gerunds, Infinitives
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo
ID lekcji
C1-2
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Growing Up | Scenariusz lekcji angielskiego dla dorosłych

Opis lekcji

W tej lekcji, uczniowie dowiedzą się o trudnościach związanych z przejściem ze studiów do pracy na pełny etat. Lekcja zawiera opowieść, która omawia różne rzeczy, których trzeba się nauczyć oraz obowiązki, które trzeba podjąć, dorastając. Uczniowie będą ćwiczyć bezokoliczniki oraz uczyć się słownictwa związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących pytań oraz ćwiczenia opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Nauka o trudnościach związanych z przejściem ze studiów do świata pracy

  • Nauka i przegląd bezokoliczników

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i praktyczne stosowanie nowego słownictwa związanego z tematem


Growing Up

Słownictowo i wymowa

get into a rut [idiom]: to be in a mundane routine with little change
pursue [verb]: to follow or chase someone or something
workforce [noun]: the total number of people who are available for work
take up [phrasal verb]: to start doing a new hobby or to pursue a new interest
self-reliant [adjective]: not needing help from other people
gainfully [adverb]: in a way that earns money for the useful work that you do
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...