The Future of Jobs

Author of the Lesson   Stefanie | December 15, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Praca, Technologia, Przyszłość, Kadry i płace
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate, C1 Advanced
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2C1.B-4
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Ilustracja przedstawiająca arkusze pracy z amerykańskiego angielskiego.

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie zastanawiają się, jak praca będzie się różnić w przyszłości w wyniku ostatnich zmian w trendach na rynku pracy. Uczniowie uczą się i ćwiczą słownictwo, angażując się w dyskusje na temat umiejętności zawodowych potrzebnych na przyszłość. Oglądają również film z prognozami dotyczącymi przyszłości pracy. Aktywności w lekcji są przeznaczone dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Ćwiczenie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja o przyszłości pracy

  • Nauka i stosowanie nowego słownictwa


Video

Co przyniesie przyszłość na rynku pracy? Wiele zawodów staje się nieaktualnych, ale jednocześnie powstają nowe. Ten film mówi o tym, co musimy zrobić, aby przygotować się na rynek pracy w nadchodzących latach.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

automation [noun]: the use of machines or computers instead of people, especially in a factory or office
recession [noun]: a period when the economy of a country is not doing well, industrial production and business activity are at a low level
upskilling [noun]: the process of improving workers' skills
inclusive [adjective]: including everything or all types of people
sustainable [adjective]: able to continue at the same level for a period of time
emerge [verb]: to become known or develop as a result of something; to appear
human capital [noun]: employees, and all of their knowledge, skills, experience, etc., which makes them valuable to a company or economy
shortage [noun]: a lack of something needed
asset [noun]: a person or thing that is very useful or valuable
displaced worker [noun]: a worker who has lost their job because the company they work for has failed or closed down
step in [phrasal verb]: to become involved
safety net [noun]: something, especially a government program, that protects or helps people with financial problems
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...