Were You Happy Yesterday?

Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Uczucia
Rodzaj treści
Audio
Poziom
A1 Beginner
Gramatyka
Past Simple, Adjectives, Linking Words
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A1-26
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Ilustracje przykładów w lekcji angielskiego dla dorosłych, omawiającej uczucia i emocje, z praktyką czasu przeszłego prostego,

Opis lekcji

Byłeś kiedyś na emocjonalnej kolejce górskiej? W tej lekcji uczniowie będą omawiać uczucia i emocje, które przeżywa się w różnych sytuacjach. Lekcja zawiera nagranie osoby opisującej swój dzień. Uczniowie będą również uczyć się i praktykować czas przeszły prosty, przymiotniki, słowa łączące oraz słownictwo związane z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych i materiałów, które zostały opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Omawianie uczucia i emocje w różnych sytuacjach

  • Poznawanie i praktyka czasu przeszłego prostego, przymiotników i słów łączących

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Poznawanie i używanie nowego słownictwa związanego z tematem


Audio

Posłuchaj nagrania audio, aby usłyszeć o emocjonalnej karuzeli mężczyzny. Myśli, że będzie to typowy dzień powszedni, gdy budzi się rano. Zaczyna się od problemów z samochodem i zgłaszania przestępstwa! Na końcu udaje mu się awansować w pracy. Co za dzień!

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

garage [noun]: a building where a car is kept; a place where cars are repaired
report [verb]: to give a description of or information about something or someone to someone else, such as a police officer
crime [noun]: illegal activities
steal [verb]: to secretly take something that does not belong to you without the intention of returning it
IT [noun]: information technology; the use of computers and other electronic equipment to process information
guy [noun]: a man
promotion [noun]: when someone is moved to a more important rank or position
challenge [noun]: something that needs great mental or physical effort to be done successfully
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...