What Did You Do Last Weekend?

Stefanie Simmons - author of the lesson   Stefanie I October 22, 2022
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Przeszłość
Rodzaj treści
Audio
Poziom
A1 Beginner
Gramatyka
Past Simple, Irregular Verbs
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A1-28
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Ilustracje przykładów w lekcji angielskiego dla dorosłych dotyczącej rozmawiania o wydarzeniach przeszłych, z naciskiem na nauk

Opis lekcji

To już przeszłość! W tej lekcji uczniowie nauczą się, jak mówić o przeszłych wydarzeniach. Lekcja zawiera nagranie opisujące ekscytujące życie reportera. Uczniowie będą również uczyć się i ćwiczyć czas przeszły prosty z nieregularnymi czasownikami oraz słownictwo związanego z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych i materiałów, które zostały opracowane dla dorosłych i nastolatków

Cel lekcji


  • Omawianie przeszłych wydarzeń

  • Poznawanie i praktyka czasu przeszłego prostego z nieregularnymi czasownikami

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Poznawanie i używanie nowego słownictwa związanego z tematem


Audio

Posłuchaj nagrania audio, aby dowiedzieć się o życiu reportera. Czy to spotkanie z lokalnym politykiem, pływanie w morzu, czy jedzenie pysznego jedzenia w Meksyku, ten reporter żyje marzeniami.

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

presentation [noun]: a talk that gives information about a particular topic
politician [noun]: a person who is active in politics, especially as a job
seaside [noun]: an area where the ocean or sea meets the land
qualification [noun]: an official record showing that someone has finished a training course or has the necessary skills for something
project [noun]: a carefully planned piece of work that has a particular purpose
local [adjective]: from a particular place or small area
delicious [adjective]: very tasty, good, or pleasurable
waterfall [noun]: water from a river or stream that falls over an edge of rock to a much lower level
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...