What Did You Do Last Weekend?

Stefanie Simmons - author of the lesson   Stefanie I October 22, 2022
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Przeszłość
Rodzaj treści
Audio
Poziom
A1 Beginner
Gramatyka
Past Simple, Irregular Verbs
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A1-28
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Ilustracje przykładów w lekcji angielskiego dla dorosłych dotyczącej rozmawiania o wydarzeniach przeszłych, z naciskiem na nauk

Opis lekcji

To już przeszłość! W tej lekcji uczniowie nauczą się, jak mówić o przeszłych wydarzeniach. Lekcja zawiera nagranie opisujące ekscytujące życie reportera. Uczniowie będą również uczyć się i ćwiczyć czas przeszły prosty z nieregularnymi czasownikami oraz słownictwo związanego z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych i materiałów, które zostały opracowane dla dorosłych i nastolatków

Cel lekcji  • Gramatyka: Uczniowie będą ćwiczyć używanie czasowników nieregularnych w czasie przeszłym. Nauczą się poprawnie tworzyć zdania w czasie przeszłym, co jest kluczowe do mówienia o wydarzeniach z przeszłości.
  • Słuchanie: Poprzez słuchanie nagrania, w którym ktoś opisuje swój weekend, uczniowie poprawią swoją zdolność do rozumienia mówionego angielskiego związanego z przeszłymi aktywnościami.
  • Mówienie: W interaktywnych zajęciach uczniowie będą ćwiczyć mówienie o swoich przeszłych doświadczeniach, używając czasu przeszłego i odpowiedniego słownictwa.
  • Słownictwo: Lekcja będzie obejmować słowa i zwroty używane do omawiania wydarzeń z przeszłości. Przykłady to słowa takie jak "swam," "drove," oraz zwroty takie jak "I went to...".
  • Praca domowa: Uczniowie będą pracować nad różnymi ćwiczeniami, takimi jak uzupełnianie luk czasownikami w czasie przeszłym, dopasowywanie pytań do odpowiedzi i pisanie e-maila, aby wzmocnić swoje zrozumienie czasu przeszłego i związanego z nim słownictwa.
Audio

Posłuchaj nagrania audio, aby dowiedzieć się o życiu reportera. Czy to spotkanie z lokalnym politykiem, pływanie w morzu, czy jedzenie pysznego jedzenia w Meksyku, ten reporter żyje marzeniami.

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

presentation [noun]: a talk that gives information about a particular topic
politician [noun]: a person who is active in politics, especially as a job
seaside [noun]: an area where the ocean or sea meets the land
qualification [noun]: an official record showing that someone has finished a training course or has the necessary skills for something
project [noun]: a carefully planned piece of work that has a particular purpose
local [adjective]: from a particular place or small area
delicious [adjective]: very tasty, good, or pleasurable
waterfall [noun]: water from a river or stream that falls over an edge of rock to a much lower level
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...