What Do You Do Happily?

Stefanie Simmons - author of the lesson   Stefanie I September 24, 2022
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Wybory życiowe
Rodzaj treści
Audio
Poziom
A1 Beginner
Gramatyka
Adverbs
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo
ID lekcji
A1-15
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Zrzut ekranu z lekcji angielskiego dla początkujących dorosłych omawiającej zachowania i działania, w których ludzie się wyróżn

Opis lekcji

Czy wolałbyś być wszechstronną osobą czy mistrzem w jednej umiejętności? W tej lekcji uczniowie będą dyskutować o różnych zachowaniach i aktywnościach, w których ludzie są dobrzy lub słabi. Lekcja zawiera nagranie osoby mówiącej o swoich umiejętnościach. Uczniowie będą również uczyć się i ćwiczyć przysłówki oraz słownictwo związane z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących zadań do dyskusji i materiałów ćwiczeniowych, które zostały opracowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji  • Gramatyka: Uczniowie będą ćwiczyć użycie przysłówków, koncentrując się na ich tworzeniu z przymiotników oraz zrozumieniu ich zastosowania do opisywania sposobu wykonywania czynności. Obejmuje to regularne przysłówki zakończone na -ly, nieregularne przysłówki oraz wyjątki, takie jak "good", które zmienia się na "well". Przykłady z lekcji obejmują przekształcanie "slow" na "slowly", "careful" na "carefully" oraz użycie "well" zamiast "good" przy tworzeniu przysłówków.
  • Słuchanie: Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności słuchania poprzez angażowanie się w treści audio, w których mówca opisuje swoje umiejętności i sposób wykonywania określonych czynności. Lekcja obejmie ćwiczenia rozumienia ze słuchu, mające na celu identyfikację, jak różne działania są wykonywane (np. "quickly", "carefully", "beautifully", "terribly").
  • Mówienie: Lekcja zachęca do aktywności mówienia poprzez dyskusje na temat osobistych umiejętności, preferencji w wykonywaniu zadań oraz dzielenie się opiniami na temat zachowań i działań. Uczniowie będą wyrażać, jak oni lub ludzie, których znają, wykonują różne czynności, używając przysłówków do dokładnego opisywania tych działań.
  • Słownictwo: Wprowadzane i ćwiczone będzie nowe słownictwo związane z zachowaniami, umiejętnościami i działaniami, wraz z przysłówkami opisującymi, jak te działania są wykonywane. Przykłady słownictwa obejmują terminy związane z zawodami, działaniami (np. "work", "drive", "sing", "dance") oraz przymiotniki, które przekształcają się w przysłówki (np. "quick", "slow", "careful", "beautiful").
  • Praca domowa: Zadania domowe będą koncentrować się na utrwalaniu gramatyki lekcji poprzez przekształcanie przymiotników w przysłówki, uzupełnianie luk odpowiednimi przysłówkami oraz wybieranie poprawnych form przysłówkowych w podanych zdaniach. Dodatkowo, uczniowie będą opisywać różne zachowania, używając przysłówków, co wzmocni ich zrozumienie, jak przysłówki modyfikują czasowniki oraz znaczenie używania przysłówków do dokładnych opisów.
Audio

Posłuchaj nagrania audio o różnych sposobach wykonywania rozmaitych czynności. Czy prowadzisz samochód w ślimaczym tempie, czy jesteś szybki jak kot? Czy jesteś osobą, która podejmuje decyzje samodzielnie, czy lepiej pracujesz w grupie? Niektórzy ludzie śpiewają jak anioły, a inni brzmią jak zdarta płyta. Każdy ma swoje preferencje zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

manager [noun]: someone in charge of an office, shop, team, etc.
effective [adjective]: achieving the results that you want; successful
hard-working [adjective]: tending to work with energy and commitment
creative [adjective]: relating to or involving the imagination or using original ideas, especially in an artistic way
punctual [adjective]: arriving or doing something at the correct time; not late
eco [prefix]: connected with the environment
negotiator [noun]: someone who tries to help two groups who disagree with each other to reach an agreement
team player [noun]: someone who is good at working with other people
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...