Pretty Woman Is Back

Theresa Dash - author of the lesson   Theresa I January 06, 2022
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Telewizja, Filmy
Rodzaj treści
Video
Poziom
B2 Upper-Intermediate
Gramatyka
Narrative Tenses
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B2-23
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Plan lekcji angielskiego amerykańskiego z wideorelacja z ponownym spotkaniem obsady filmu Pretty Woman, praktykując czasy narracyjne i powiązane słownictwo

Opis lekcji

„Witaj w Hollywood! Jakie jest twoje marzenie?” Na tej lekcji uczniowie będą dyskutować o zjeździe obsady "Pretty Woman". Lekcja prezentuje film ze zjazdu obsady "Pretty Woman", gdzie wspominają swoje ulubione sceny i najbardziej zapadające w pamięć stroje z filmu. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć „narrative tenses” oraz słownictwo związane z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych oraz arkusze stworzone dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Dyskusja na temat zjazdu obsady "Pretty Woman"

  • Nauka i przegląd „narrative tenses”

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i stosowanie nowego słownictwa związanego z tematem


Video

"Witaj w Hollywood. Jakie jest twoje marzenie?" Ten film przedstawia reunion obsady słynnego filmu "Pretty Woman", w którym aktorzy opowiadają o swoich ulubionych i najbardziej pamiętnych scenach z filmu.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

cast [noun]: all the actors in a movie, play, or show
credits [noun]: public acknowledgment or praise
far reaches of the planet [idiom]: referring to a place very far away
rack one’s brain [idiom]: to think very hard in order to try to remember something or solve a problem
shoot [verb]: to use a camera to take a picture or to film or record a movie or TV show
wig [noun]: a covering for the head made of real or artificial hair
reunion [noun]: a social gathering attended by members of a certain group of people who have not seen each other for some time
pull up [verb]: to bring to a stop
hilarious [adjective]: extremely amusing; very funny
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...