Routines

Tiffany - author of the lesson   Tiffany I February 13, 2024
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Przyzwyczajenia
Rodzaj treści
Audio
Poziom
A2 Elementary
Gramatyka
Present Simple
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2-12
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Routines | Lekcja angielskiego

Opis lekcji

Czy stare nawyki trudno się zmieniają? W tej lekcji uczniowie będą omawiać rutyny i nawyki związane z codziennym życiem i pracą. Ta lekcja zawiera nagranie opisujące różne style życia ludzi. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć czas teraźniejszy prosty oraz słownictwo związane z tym tematem. Ta lekcja zawiera wiele interesujących zajęć dyskusyjnych i arkuszy przeznaczonych dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Omówienie rutyn i nawyków związanych z codziennym życiem i pracą

  • Nauka i powtórzenie czasu teraźniejszego prostego

  • Rozwój umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i używanie nowego słownictwa związanego z tematem


Audio

Posłuchaj nagrania audio o codziennych rutynach i nawykach. Niektóre osoby spędzają większość swojego czasu w pracy, podczas gdy inne mają więcej wolnego czasu na zakupy, wędrówki i podróże po świecie. Czy jesteś typem osoby, która daje 100% w biurze, czy jesteś miłośnikiem przygód, który może wykonywać swoją pracę z piaszczystej plaży w dowolnym miejscu na świecie? Każda osoba ma swoje preferowane sposoby spędzania czasu.

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

part-time [adjective]: done for a shorter time than the usual working hours
charity [noun]: an organization providing help or money to people in need
coaching [noun]: the act of giving special work-related courses
work-life balance [noun]: the amount of time spent doing your job compared to the time spent allocated to your personal life
IT [noun]: information technology
pension [noun]: the money that you get from the government after you retire
rewarding [adjective]: giving you satisfaction; pleasing and fulfilling
monotonous [adjective]: boring because lack of change
assembly plant [noun]: a factory where parts of a machine or other structures are put together
freelancer [noun]: someone who works on different projects cooperating with different companies
CEO [noun]: Chief Executive Officer; the person with the most important position in a company
entrepreneur [noun]: someone starting or running their own business, especially one involving some risk
digital nomad [noun]: a person earning a living by working online from different places
retired [adjective]: relating to someone who is no longer working because of old age or for another reason
flirt [verb]: to behave in a way suggesting that you are interested in or attracted to someone
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...