Social Networks

Stefanie Simmons - author of the lesson   Stefanie | December 01, 2023
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Networking
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1-16
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Obraz zróżnicowanej grupy osób zaangażowanych w ożywioną dyskusję, przedstawiający lekcję języka angielskiego na temat networkingu.

Opis lekcji

W tej interaktywnej lekcji uczniowie zgłębiają znaczenie networkingu i jak odpowiednie połączenia mogą wpływać na ich życie. Obejrzą ciekawy film i nauczą się odpowiedniego słownictwa związanego z zagadnieniem networkingu. Lekcja zawiera żywe dyskusje i praktyczne arkusze pracy i jest odpowiednia i atrakcyjna zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja o znaczeniu networkingu społecznego

  • Nauka i używanie nowego słownictwa


Video

Jakie są twoje cele? Kto znajduje się w twoim bliskim kręgu? Obejrzyj ten film, aby i znaczeniu utrzymywania relacji przez całe życie.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

build bridges [idiom]: to establish a relationship with others
networking [noun]: the action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts
live up to one’s full potential [idiom]: to become the best one can be
courage [noun]: the ability to do something that frightens one; strength in the face of pain or grief
community [noun]: a feeling of fellowship with others, as a result of sharing common attitudes, interests, and goals
profile [noun]: (of social media) a description of individuals' social characteristics that identify them on sites such as LinkedIn, Facebook, etc.
to be on the same wavelength [idiom]: to have similar ideas, thoughts, or feelings as someone else
comfort zone [noun]: is a familiar state where people are at ease and in control of their environment, experiencing low levels of anxiety and stress
social network [noun]: a group of individuals (such as friends, acquaintances, and coworkers) connected by interpersonal relationships
keep in touch [idiom]: to continue to talk to or write to someone
business card [noun]: a small card printed with one's name, professional occupation, company position, business address, and other contact information
contacts [noun]: the state or condition of communicating or meeting
self-confidence [noun]: a feeling of trust in one's abilities, qualities, and judgment
open the door [idiom]: (of opportunities) to make (something) easier or more likely to happen
active [adjective]: (of social media) actively logging in and/or completing some sort of action
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...