Democratic Leader

Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Praca, Przywództwo
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1.B-13
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Uczniowie uczestniczą w lekcji języka angielskiego amerykańskiego, omawiając różne style przywództwa i koncentrując się na zaletach i wadach przywództwa demokratycznego w różnych sytuacjach.

Opis lekcji

Co trzeba, by być liderem? W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat różnych stylów przywództwa oraz zalet i wad przywództwa demokratycznego w różnych sytuacjach. Lekcja zawiera film na temat cech i charakterystyki przywódców demokratycznych. Uczniowie będą uczyć się i ćwiczyć słownictwo związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele interesujących zajęć dyskusyjnych i arkuszy przeznaczonych dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat różnych stylów przywództwa oraz zalet i wad przywództwa demokratycznego

  • Nauka i praktyka nowego słownictwa związanego z tematem


Video

Jakie są różnice między podejściem zdecentralizowanym a podejściem scentralizowanym do władzy i autorytetu? Jaki rodzaj przywództwa jest najlepszy? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o cechach i charakterystyce przywódców demokratycznych.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

the man [noun]: a slang phrase, used in the United States, that may refer to the government or to some other authority in a position of power
democratic leadership [noun]: a leadership style in which members of the group participate in the decision-making process
autocratic leadership [noun]: a leadership style in which a leader dictates policies and procedures, decides what goals are to be achieved, and directs and controls all activities without any meaningful participation by the subordinates
laissez-faire leadership [noun]: an economic philosophy of free-market capitalism that opposes government intervention
decentralized approach [noun]: the process of which each department or business unit is fully aware of their needs and understanding how analytics would help, buys software, procures the hardware, and hires a team to build their solution
centralized approach [noun]: the process of which decisions are made by a small group of people and then communicated to the lower-level managers
weigh the pros and cons [idiom]: the process of considering the advantages and disadvantages of something before coming to a decision
two heads are better than one [idiom]: it is easier for two people who help each other to solve a problem than it is for one person to solve a problem alone
off the hook [idiom]: not blamed or in trouble
accountability [noun]: responsibility for one’s actions
mutually beneficial [adjective]: advantageous for both sides
changing of the guard [idiom]: a change in leadership at an organization or within a government
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...