Democratic Leader

Tom  - reviewer of the lesson plan   Tom I March 10, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Praca, Przywództwo, Kadry i płace
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1.B-13
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Uczniowie uczestniczą w lekcji języka angielskiego amerykańskiego, omawiając różne style przywództwa i koncentrując się na zaletach i wadach przywództwa demokratycznego w różnych sytuacjach.

Opis lekcji

Co trzeba, by być liderem? W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat różnych stylów przywództwa oraz zalet i wad przywództwa demokratycznego w różnych sytuacjach. Lekcja zawiera film na temat cech i charakterystyki przywódców demokratycznych. Uczniowie będą uczyć się i ćwiczyć słownictwo związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele interesujących zajęć dyskusyjnych i arkuszy przeznaczonych dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat różnych stylów przywództwa oraz zalet i wad przywództwa demokratycznego

  • Nauka i praktyka nowego słownictwa związanego z tematem


Video

Jakie są różnice między podejściem zdecentralizowanym a podejściem scentralizowanym do władzy i autorytetu? Jaki rodzaj przywództwa jest najlepszy? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o cechach i charakterystyce przywódców demokratycznych.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

the man [noun]: a slang phrase, used in the United States, that may refer to the government or to some other authority in a position of power
democratic leadership [noun]: a leadership style in which members of the group participate in the decision-making process
autocratic leadership [noun]: a leadership style in which a leader dictates policies and procedures, decides what goals are to be achieved, and directs and controls all activities without any meaningful participation by the subordinates
laissez-faire leadership [noun]: an economic philosophy of free-market capitalism that opposes government intervention
decentralized approach [noun]: the process of which each department or business unit is fully aware of their needs and understanding how analytics would help, buys software, procures the hardware, and hires a team to build their solution
centralized approach [noun]: the process of which decisions are made by a small group of people and then communicated to the lower-level managers
weigh the pros and cons [idiom]: the process of considering the advantages and disadvantages of something before coming to a decision
two heads are better than one [idiom]: it is easier for two people who help each other to solve a problem than it is for one person to solve a problem alone
off the hook [idiom]: not blamed or in trouble
accountability [noun]: responsibility for one’s actions
mutually beneficial [adjective]: advantageous for both sides
changing of the guard [idiom]: a change in leadership at an organization or within a government
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...