Job Loss

Tiffany - author of the lesson   Tiffany | December 10, 2023
Kategoria
Angielski ogólny, Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Zatrudnienie, Kadry i płace
Rodzaj treści
Audio
Poziom
A2 Elementary
Gramatyka
Be Going To
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2-6
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Job Loss | angielski biznesowy

Opis lekcji

Czy kiedykolwiek zostałeś zwolniony z pracy? W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat zwolnienia z pracy oraz innych problemów związanych z pracą. Lekcja zawiera nagranie wyjaśniające typowe problemy, z jakimi menedżerowie mierzą się w swojej pracy. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć użycie "be going to + verb" oraz słownictwo związane z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych i arkuszy przeznaczonych dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Dyskusja na temat zwolnienia z pracy i innych problemów związanych z pracą

  • Nauka i przypomnienie użycia “be going to + verb”

  • Rozwój umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i używanie nowego słownictwa związanego z tematem


Audio

Posłuchaj nagrania audio, aby dowiedzieć się, jak dogadywać się z kolegami z pracy. Możesz zorganizować warsztaty z budowania zespołu lub zaprosić wszystkich na zabawną noc w mieście!

Traskypcja audio

Słownictowo i wymowa

team-building [adjective]: relating to the process of training and encouraging a group of people to work together effectively
delegate [verb]: to give tasks or responsibilities to another person, usually of a lower position
workshop [noun]: a meeting in which a group of people discuss and learn how to do something or perform an activity
department [noun]: a division or part of a business, school, or government
socialize [verb]: to spend time with other people usually for pleasure
HR [noun]: human resources; the department in a company responsible for dealing with employees
résumé [noun]: a written statement of your qualifications and work experience
restructuring [noun]: the act of reorganizing a company or business to make it operate better and more effectively
office supplies [noun]: the materials such as printing paper and pencils that are needed in offices
dress code [noun]: a set of rules describing what clothes to wear at a school, office, restaurant, etc.
deadline [noun]: a time by which something must be done or finished
promotion [noun]: when someone is moved to a more important rank or position
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...