How Creative Are You?

Theresa Dash - author of the lesson   Theresa I November 28, 2023
Kategoria
Angielski ogólny
Tematyka
Kreatywność
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1-15
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Scenariusz lekcji amerykańskiego angielskiego na temat kreatywności

Opis lekcji

W tej lekcji uczniowie będą dyskutować na temat kreatywności w życiu zawodowym i osobistym. Lekcja ta zawiera wideo na temat tego, co oznacza "kreatywność" i jak kształtuje nasz świat w istotny sposób. Uczniowie nauczą się słownictwa związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele interesujących arkuszy pracy opracowanych dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Omawianie tematu kreatywności

  • Nauka i użycie nowego słownictwa


Video

Co myślisz, gdy słyszysz słowo „kreatywny”? Obejrzyj ten film, aby nauczyć się, jak kreatywność kształtuje nasz świat w znaczący sposób. Rozwiń swoją kreatywność!

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

spark [noun]: a bit of a specified quality or intense feeling
creativity [noun]: the use of the imagination or original ideas
creative [adjective]: relating to or involving the imagination or original ideas
innovative [adjective]: (of a product, idea, etc.) featuring new methods; advanced and original
mindset [noun]: the established set of attitudes held by someone
imagination [noun]: the ability of the mind to be creative or resourceful
essential [adjective]: absolutely necessary; extremely important
mash up [phrasal verb]: mix or combine two or more different things
solution [noun]: a means of solving a problem or dealing with a difficult situation
enhance [verb]: intensify, increase, or further improve the quality, value, or extent of
explore [verb]: inquire into or discuss (a subject or issue) in detail
empower [verb]: make (someone) stronger and more confident
unique [adjective]: being the only one of its kind; unlike anything else
tweak [verb]: improve (something) by making small adjustments to it
encourage [verb]: help or stimulate (an activity, state, or view) to develop; give support and advice to (someone) so that they will do or continue to do something
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...