Setting Boundaries

Theresa Dash - author of the lesson   Theresa I March 20, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Wybory życiowe, Praca, Kadry i płace
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1.B-15
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Uczniowie podczas lekcji angielskiego omawiają wskazówki dotyczące granic w miejscu pracy.

Opis lekcji

Czy zawsze starasz się robić więcej niż wymaga się od ciebie? Na tej lekcji ESL uczniowie omówią temat ustalania granic. Lekcja zawiera film z poradami na temat ustalania granic w miejscu pracy. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć słownictwo związanego z tematem. Lekcja obejmuje wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych i arkuszy pracy, które zostały opracowane dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat ustalania granic w pracy

  • Nauka i praktyka nowych słów związanych z tematem


Video

Czy zachowujesz się profesjonalnie w pracy? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś wypalenia zawodowego? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak ustawić granice w miejscu pracy.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

go above and beyond [idiom]: surpass expectations; exceed requirements
boundary [noun]: something that indicates or fixes a limit or extent
assertive [adjective]: having or showing a confident and forceful personality
burnout [noun]: a state of physical or emotional exhaustion that also involves a sense of reduced accomplishment and loss of personal identity
take on [phrasal verb]: to begin to perform or deal with; undertake
overextend [verb]: to extend or expand beyond a safe or reasonable point
capacity [noun]: an individual's mental or physical ability; the maximum amount or number that can be contained or accommodated
professional [adjective]: exhibiting a courteous, conscientious, and generally businesslike manner in the workplace
lack [verb]: to be deficient or missing
low-risk [adjective]: not likely to result in failure, harm, or injury; not having a lot of risk
flip side [noun]: reverse or opposite side, aspect, or result
synonymous [adjective]: alike in meaning or significance
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...