Online Trends

Stefanie Simmons - author of the lesson   Stefanie I March 31, 2023
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Media społecznościowe, Trendy
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1-9
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Online Trends | ćwiczenia z angielskiego

Opis lekcji

Na tej lekcji angielskiego uczniowie omówią trendy i mody w internecie. Lekcja zawiera film o trendzie DIY na TikToku. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć słownictwo związanego z tematem oraz omówią powody publikowania filmów lub zdjęć w internecie. Lekcja obejmuje wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych i arkuszy pracy, które zostały opracowane dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat trendów i mód

  • Nauka i praktyka nowych słów związanych z tematem


Video

Czy jesteś artystą? Lubisz angażować się w kreatywne hobby? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o trendzie DIY (Zrób to sam), który zyskał popularność na TikToku!

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

spread like wildfire [idiom]: spread with great speed
trend [noun]: fashion or a change in the way that people are behaving
fad [noun]: a style or a practice that becomes very popular but only for a short time
DIY [adjective]: do it yourself; relating to the activity of decorating, building, and making repairs at home by oneself rather than employing a professional
TikTok [noun]: a popular social media app that allows users to create, watch, and share videos shot on mobile devices or webcams
viral [adjective]: (of an image, video, piece of information, etc.) circulated rapidly and widely from one internet user to another
meme [noun]: an image, video, piece of text, etc., typically humorous in nature, that is copied and spread rapidly by internet users, often with slight variations
keto diet [noun]: a diet high in fat and low in carbohydrates (sugars) that causes the body to break down fat into molecules
canvas [noun]: a strong cloth or material used to make items such as a surface for painting
blow up [idiom]: to become famous or popular very quickly
buzz [noun]: an atmosphere of excitement and activity
fangirl [verb]: to be a very enthusiastic female fan of a band, actor, type of entertainment, product etc.
make a splash [verb phrase]: to say or do something that becomes very popular or is noticed by a lot of people
hot [adjective]: something of great interest; intriguing
sustainable fashion [noun]: a way in which brands create clothing that not only reduces the impact on the environment but is also mindful of the people who work to produce the clothes
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...