Workplace Wellness

Stefanie Simmons - author of the lesson   Stefanie I February 20, 2022
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie, Angielski dla HR
Tematyka
Zdrowie, Praca, Kadry i płace
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1.B-11
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Uczniowie uczestniczą w lekcji na temat dobrostanu pracowników, omawiając treść filmu przedstawiającego rozwiązania, które mogą być wdrożone w organizacjach.

Opis lekcji

W tej lekcji angielskiego uczniowie będą dyskutować na temat dobrostanu pracowników w miejscu pracy. Lekcja zawiera film prezentujący praktyczne rozwiązania, które mogą zostać wdrożone w organizacji. Uczniowie będą uczyć się i ćwiczyć słownictwo związanego z tematem. Lekcja zawiera wiele interesujących zajęć dyskusyjnych i arkuszy przeznaczonych dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat dobrostanu pracowników

  • Nauka i praktyka nowego słownictwa związanego z tematem


Video

"Szczęście jest najwyższą formą zdrowia." Co Twoja firma mogłaby zrobić, aby uczynić środowisko pracy zdrowszym? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o kilku praktycznych rozwiązaniach, które można wdrożyć w organizacji, aby poprawić dobrostan pracowników.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

fit as a fiddle [idiom]: in very good physical health; very healthy or strong
out of shape [idiom]: (of a person) in poor physical condition; unfit
get back on your feet [idiom]: to be healthy again after a period of illness
ergonomic [adjective]: relating to or designed for efficiency and comfort in the working environment
flextime [noun]: a system of working a set number of hours with the starting and finishing times chosen within agreed limits by the employee
eye strain [noun]: fatigue of the eyes, such as that caused by reading or looking at a computer screen for too long
subsidized [adjective]: (of an organization or activity) supported financially
treadmill desk [noun]: a computer desk that is adapted so that the user walks on a treadmill while performing office tasks
nutrition [noun]: the process of providing or obtaining the food necessary for health and growth
clock in / clock out [phrasal verb]: register one's arrival and departure at work, especially by means of a time clock
implement [verb]: put (a decision, plan, agreement, etc.) into effect
in two minds [idiom]: not decided or certain about something; having two opinions or ideas about something
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...