Ikigai

Tom  - reviewer of the lesson plan   Tom | March 04, 2023
Kategoria
Angielski biznesowy, Lekcje na mówienie
Tematyka
Wybory życiowe, Praca
Rodzaj treści
Video
Poziom
A2 Elementary, B1 Intermediate
Gramatyka
Mixed Grammar
Skupiam się na
Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
A2B1.B-14
Czas trwania lekcji
30 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Ikigai | Lekcja angielskiego o japońskiej koncepcji zwanej Ikigai

Opis lekcji

Jaki jest Twój prawdziwy cel w życiu? Na tej lekcji ESL uczniowie omówią japońską koncepcję Ikigai. Lekcja zawiera film o filozofii Ikigai. Uczniowie będą rozmawiać o satysfakcji z pracy i wyborach zawodowych oraz nauczą się słownictwa związanego z tematem. Lekcja obejmuje wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych i arkuszy pracy, które zostały opracowane dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Dyskusja na temat japońskiej koncepcji Ikigai

  • Nauka i praktyka nowych słów związanych z tematem


Video

Czy uważasz, że szczęście jest subiektywne i zależy od osoby? Jaki jest twój powód do istnienia? Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o japońskiej koncepcji Ikigai.

Traskypcja video

Słownictowo i wymowa

Ikigai [noun]: a Japanese concept that means your “reason for being”
philosophy [noun]: a theory or attitude that acts as a guiding principle for behavior; beliefs or ideology
trendy [adjective]: very fashionable or up to date
subjective [adjective]: based on or influenced by personal feelings, tastes, or opinions
consider [verb]: think carefully about (something), typically before making a decision
balance [noun]: a situation in which different elements are equal or in the correct proportions
reason [noun]: a cause, explanation, or justification for an action or event
entrepreneurial [adjective]: characterized by the taking of financial risks in the hope of profit; having a business mindset
satisfaction [noun]: fulfilment of one's wishes, expectations, or needs, or the pleasure derived from this
twenties [noun]: the numbers from twenty to twenty-nine, especially the years of a century or of a person's life
factor [noun]: a circumstance, fact, or influence that contributes to a result; part or element
nail [verb]: perform (an action or task) perfectly
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...