Gramatyka: Discourse Markers

lekcje spełniające Twoje kryteria

Czym są znacznki dyskursu w gramatyce angielskiej?

Znaczniki (markery) dyskursu w gramatyce angielskiej to słowa lub frazy używane do zarządzania przepływem i strukturą dyskursu. Pomagają organizować mowę lub pisanie, wskazując związki między pomysłami, takie jak kontrast, dodatek, przyczyna i skutek lub porządek chronologiczny. Markery dyskursu sprawiają, że komunikacja jest bardziej spójna i łatwiejsza do śledzenia, sygnalizując, jak jedna część dyskursu odnosi się do innej.

Powszechne znaczniki dyskursu to słowa i frazy takie jak "jednak," "dlatego," "z drugiej strony," "dodatkowo," "na przykład" i "po pierwsze." Na przykład "jednak" sygnalizuje kontrast w stosunku do poprzedniego stwierdzenia, podczas gdy "dlatego" wskazuje na wniosek lub rezultat. Efektywne użycie markerów dyskursu pomaga mówcom i pisarzom wyjaśnić swoje przesłanie, płynnie łączyć pomysły i prowadzić odbiorców przez swoją argumentację lub narrację

Loading...