Gramatyka: Much / Many

lekcje spełniające Twoje kryteria

"Much" i "Many" to słowa używane w języku angielskim do wyrażania ilości. Są one częścią gramatycznej konstrukcji związanej z liczebnikami i ilościami. Oto krótkie wyjaśnienie ich użycia:

  • Much: Używane z rzeczownikami niepoliczalnymi, czyli tymi, które nie mają liczby mnogiej i których nie można policzyć. Przykłady takich rzeczowników to: woda, powietrze, czas, miłość. Na przykład: "I don't have much time."

  • Many: Używane z rzeczownikami policzalnymi, czyli tymi, które mają liczbę mnogą i które można policzyć. Przykłady: książki, jabłka, ludzie. Na przykład: "There are many books on the shelf."

Warto zauważyć, że w języku angielskim, w zależności od kontekstu, używa się "much" głównie w pytaniach i przeczeniach, podczas gdy "many" jest używane w pytaniach, przeczeniach oraz twierdzeniach.

Loading...