Gramatyka: Future Continuous

lekcje spełniające Twoje kryteria

Co to jest "Future Continuous Tense" w gramatyce angielskiej?

Czas przyszły ciągły w gramatyce angielskiej jest używany do opisywania czynności, które będą się odbywać w określonym momencie w przyszłości. Tworzy się go za pomocą "will be" i imiesłowu czynnego (verb+ing). Na przykład: "At 8 PM, I will be watching a movie" oznacza, że o godzinie 20:00 będę oglądać film. Ten czas jest często używany do mówienia o zaplanowanych przyszłych czynnościach, wydarzeniach, które będą się odbywać jako część rutyny, lub do pokazania, że coś będzie się działo w określonym momencie w przyszłości. Kolejny przykład to: "Next Saturday, she will be attending a conference," co oznacza, że w przyszłą sobotę będzie brała udział w konferencji. Czas przyszły ciągły pomaga opisywać działania, które będą trwały w przyszłości i często oznacza, że te działania rozpoczną się przed określonym czasem i będą trwać po nim. Na przykład: "This time tomorrow, we will be flying to New York," oznacza, że jutro o tej porze będziemy lecieć do Nowego Jorku. Podobnie, "In the evening, he will be working on his project," oznacza, że wieczorem będzie pracował nad swoim projektem. Ten czas jest przydatny do opisywania przyszłych wydarzeń w szczegółowy i jasny sposób.

Loading...