The Street Performer

Theresa Dash - author of the lesson   Theresa I September 21, 2022
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Ludzie, Bezdomność
Rodzaj treści
Video
Poziom
B1 Intermediate
Gramatyka
Past Simple, Past Continuous
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B1-24
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Uczniowie uczestniczą w lekcji angielskiego na temat bezdomności i artystów ulicznych, eksplorując te tematy i ich związki oraz ucząc się i praktykując czasy przeszłe proste i przeszłe ciągłe.

Opis lekcji

Czy kiedykolwiek byłeś bez pieniędzy? W tej lekcji uczniowie dowiedzą się o bezdomności i artystach ulicznych. Lekcja zawiera film o mężczyźnie, który występuje na stacji metra, tylko po to, aby oddać zarobione pieniądze innym potrzebującym. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć użycie czasów "past simple" i "past continuous" oraz słownictwo związane z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących ćwiczeń dyskusyjnych oraz materiały dydaktyczne przygotowane dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Dyskusja na temat bezdomności i artystów ulicznych.

  • Nauka i ćwiczenie czasów przeszłych "past simple" i "past continuous".

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania.

  • Ćwiczenie słownictwa związanego z tematem.


Video

Czy kiedykolwiek oddałeś swoje ciężko zarobione pieniądze? Poznaj artystę ulicznego, który rozdaje pieniądze. Ten mieszkaniec Nowego Jorku pomaga bezdomnym, którzy potrzebują pieniędzy na jedzenie lub bilet autobusowy.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

audition [noun]: a trial performance or interview for a singer, actor, dancer, or musician
busk [verb]: to perform music or other entertainment in the street or another public place for money
subletting [verb]: to lease or rent out (a property) to another person
hardship [noun]: severe suffering or deprivation
suspended coffee [noun]: a cup of coffee paid for in advance as an anonymous act of charity
well-off [adjective]: being in good condition or favorable circumstances
modest [adjective]: moderate in the estimation of one's abilities or achievements; humble
speak highly of [idiom]: to admire and respect (someone) a lot
shelter [noun]: a place giving temporary protection from bad weather, danger, etc.
take up [phrasal verb]: to respond favorably to (a person offering a bet, challenge, proposal, etc.)
guitar case [noun]: a soft, padded bag or container used for storing and transporting a guitar
initiative [noun]: energy or effort displayed in order to start an action
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...