Sober Curious Movement

Theresa Dash - author of the lesson   Theresa I September 20, 2022
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Wybory życiowe
Rodzaj treści
Video
Poziom
B1 Intermediate
Gramatyka
Verb Patterns
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B1-22
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Uczniowie biorą udział w lekcji angielskiego na temat kultur picia na świecie, omawiając tradycje i praktyki oraz ucząc się używania form gerundium i bezokoliczników.

Opis lekcji

Czy kiedykolwiek brałeś udział w globalnych ruchach, takich jak "Meatless Mondays" czy "Drynuary"? W tej lekcji uczniowie dowiedzą się o kulturze picia i powodach abstynencji. Lekcja zawiera film o nowym trendzie wśród młodych ludzi polegającym na ograniczaniu spożywania alkoholu. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć użycie "gerunds and infinitives" oraz słownictwo związane z tym tematem. Lekcja zawiera wiele angażujących ćwiczeń i materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży.

Cel lekcji


  • Dyskusja na temat kultury picia i bycia trzeźwym

  • Nauka i praktykowanie użycia "gerunds and infinitives"

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania

  • Ćwiczenie słownictwa związanego z tematem


Video

Ten film omawia nowy trend wśród millenialsów polegający na zmniejszaniu spożycia alkoholu i pozostawaniu trzeźwym. Czy kiedykolwiek próbowałeś napoju bezalkoholowego? Ruch Sober Curious może być tu, żeby zostać.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

mindset [noun]: a mental attitude or fixed state of mind
Dryuary [noun]: Dry January; a period of time during the month of January when people abstain from drinking alcohol
beverage [noun]: a drinkable liquid
booze [noun]: an alcoholic or intoxicating drink
sobriety [noun]: the quality or state of being sober or free of alcohol
vie for [verb]: to compete eagerly with someone in order to do or achieve something
cater to [idiom]: to provide what is wanted or needed by (someone or something)
take time off [verb]: to not work for a period of time because of illness, vacation, etc.
come up with [phrasal verb]: to produce especially in dealing with a problem or challenge
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...