Museum from the Future

Theresa Dash - author of the lesson   Theresa I January 04, 2021
Kategoria
Angielski ogólny, Lekcje na mówienie
Tematyka
Przeszłość, Przyszłość, Historie
Rodzaj treści
Video
Poziom
B1 Intermediate
Gramatyka
Past Simple, Used to / Get used to
Skupiam się na
Gramatyka, Mówienie, Słownictwo, Słuchanie
ID lekcji
B1-2
Czas trwania lekcji
45 minut
OTWÓRZ LEKCJĘ
Museum from the Future | Angielski Online

Opis lekcji

Tylko czas pokaże! W tej lekcji uczniowie będą dyskutować o przyszłości i życiu na Ziemi. Lekcja zawiera film z muzeum przyszłości, które przedstawia śmieszne historie ludzi i ich życia z przeszłości. Uczniowie nauczą się i będą ćwiczyć czas przeszły prosty oraz słownictwo związane z tym tematem. Lekcja zawiera wiele interesujących zajęć dyskusyjnych i arkuszy przeznaczonych dla dorosłych i nastolatków.

Cel lekcji


  • Dyskusja o przyszłości i życiu na Ziemi

  • Nauka i powtórzenie czasu przeszłego prostego

  • Rozwój umiejętności mówienia i słuchania

  • Nauka i używanie nowego słownictwa związanego z tematem


Video

Wideo przedstawia krótki reklamowy spot, w którym muzeum z przyszłości przedstawia historie życia na Ziemi w humorystyczny sposób. Dowiedz się o narzędziu tortur, nierozwiązywalnej grze oraz elemencie odzieży, który spowodował wojnę domową.

Transkrypcja video

Słownictowo i wymowa

behold [verb]: to observe or see
bounty [noun]: something in large amounts
unsolvable [adjective]: not possible to be solved
device [noun]: a machine or a piece of equipment
at a time [idiom]: during one period of time; at a specific time
vast [adjective]: huge
Chia Pet [noun]: figurines that sprouted chia and looked like animal fur, popular in the United States
hectic [adjective]: very busy
Inne materiały, które mogą Cię zainteresować
Loading...